Facebook

Sözlük

dream of

phrasal verb

Türkçe'si hayalini kurmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
François I, the king of France in the first half of the sixteenth century, dream of making his country a leading power in Europe but was prevented by Charles V, emperor of Austria.
On altıncı yüzyılın ilk yarısında Fransa kralı olan I.François, ülkesini Avrupa‘da önde gelen bir güç yapmayı düşlemiş, ancak Avusturya imparatoru V.Charles tarafından engellenmiştir.