Facebook

Sözlük

drive

verb

Türkçe'si (araba) sürmek, kullanmak
Tür verb
Örnek Cümle
The girl would rather drive a small car than a big one.
Kız, küçük bir arabadansa büyük bir araba kullanmayı yeğler.

noun

Türkçe'si sürüş
Tür noun
Örnek Cümle
The existence of cancer stem cells that drive tumourgrowth, has been established in several blood cancerand tumour types, but how these malignant stemcells arise is still uncertain.
Tümör büyümesine neden olan kanser kök hücrelerinin varlığı, çeşitli kan kanseri ve tümörtürlerinde tespit edilmiştir; ancak, bu habis kök hücrelerinin nasıl oluştuğu hâlâ belirsizdir.