Facebook

Sözlük

dropping

noun

Türkçe'sibirikinti,damlama
Türnoun
Örnek Cümle
The atmosphere thins out at a surprising rate, dropping in density by about 1% for each 100 meters in altitude.
Atmosfer, yoğunluğunun her 100 metre yükseklikte yaklaşık % 1 oranında azalmasıyla, şaşırtıcı bir hızla incelir.