Facebook

Sözlük

drunk

adjective

Türkçe'sisarhoş
Türadjective
Örnek Cümle
Alcohol isn’t considered harmful when it is drunk in moderate amounts.
Uygun miktarlarda içildiği takdirde alkolün zararlı olmadığı düşünülmektedir.