Facebook

Sözlük

due

adjective

Türkçe'sisüresi dolmuş
Türadjective
Örnek Cümle
Some of these changes are due to natural causes.
Bu değişikliklerin kimi doğal nedenler yüzündendir.

noun

Türkçe'sison tarih,aidat
Türnoun
Örnek Cümle
In recent years, due to the influence of the media, interest in some primitive religions has increased considerably in America and Europe.
Son yıllarda, basın-yayın organlarının etkisiyle Amerika ve Avrupa’da bazı ilkel dinlere ilgi yoğun olarak artmıştır.