Facebook

Sözlük

due

adjective

Türkçe'si süresi dolmuş
Tür adjective
Örnek Cümle
Diabetes is a metabolic disorder which happens due to poor metabolism of sugar in the body.
Şeker hastalığı vucüttaki zayıf şeker metabolizması yüzünden meydana gelen metabolik bir bozukluktur.

noun

Türkçe'si son tarih,aidat
Tür noun
Örnek Cümle
The permanence of the natural numbers is due to the fact that they are the counting numbers; and man, from the earliest times, found it convenient to count objects.
Doğal sayıların kalıcılığı sayma sayılan olmalarından ileri gelir; insanoğlu en eski zamanlardan beri nesneleri saymayı uygun bulmuştur.

Alternatif öneriler:

due toin due course