Facebook

Sözlük

each other

pronoun

Türkçe'si birbirlerine
Tür pronoun
Örnek Cümle
The way people communicate with each other can have a huge bearing and influence on how that person will act or react.
İnsanların birbirleri ile iletişim kurma yöntemi kişinin nasıl hareket edeceği ya da tepki göstereceği üzerinde büyük bir ilgi ve etkiye sahip olabilir.