Facebook

Sözlük

each other

pronoun

Türkçe'si birbirlerine
Tür pronoun
Örnek Cümle
We could visit each other very often when we lived in the same town.
Aynı şehirde yaşıyorken birbirimizi çok sık ziyaret edebiliyorduk.