Facebook

Sözlük

each other

pronoun

Türkçe'sibirbirlerine
Türpronoun
Örnek Cümle
The question we have to answer is how the 60 trillion cells composing the human body communicate with each other and keep the body as a whole in balance.
Öncelikle cevaplanması gereken soru insan vücudundaki 60 trilyon hücrenin, vücut dengesini sağlamak için birbiriyle nasıl iletişim kurduğudur.

Alternatif öneriler:

reach outreach up