Facebook

Sözlük

each other

pronoun

Türkçe'sibirbirlerine
Türpronoun
Örnek Cümle
Although many cells of the human body differ markedly from each other in some respects, all of them have certain common basic characteristics.
İnsan vücudunun pek çok hücresi bazı açılardan birbirinden belirgin olarak farklı olsa da hepsinin belirli ortak temel özellikleri vardır.

Alternatif öneriler:

reach outreach up