Facebook

Sözlük

each

pronoun

Türkçe'siher biri
Türpronoun
Örnek Cümle
000 young Albanians to emigrate to each of the 24 developed countries currently providing direct aid.
000 genç Arnavut'un göç etmesini sağlayacak.

adverb

Türkçe'siher
Türadverb
Örnek Cümle
Openness is constantly changing each day of our life, and with every interaction.
Açıklık, hayatımızın her gününü her etkileşimle sürekli değiştirmektedir.

determiner

Türkçe'siher bir, her
Türdeterminer
Örnek Cümle
HIGH COMEDY and LOW COMEDY may be further apart from each other in nature than are TRAGEDY and some serious comedy.
İnce komedi ve kaba komedi, trajedi ve kimi komedilerden nitelik bakımından birbirinden daha uzak olabilir.