Facebook

Sözlük

early

adjective

Türkçe'si erken; ilk, başı
Tür adjective
Örnek Cümle
with the huge popularity of the early childhood education concept.

adverb

Türkçe'si erken
Tür adverb
Örnek Cümle
The first colonial immigrants began to arrive in Britain in the early 1950s to work in the manufacturing industry.
İlk sömürge göçmenleri, İngiltere’ye, imalat sanayiinde çalışmak amacıyla, 1950’lerin başlarında gelmeye başlamıştır.