Facebook

Sözlük

early

adjective

Türkçe'si erken; ilk, başı
Tür adjective
Örnek Cümle
In the early years of the fourteenth century, there began to develop in Italy an increasing interest in the manuscripts that had survived from ancient Greece and Rome.
On dördüncü yüzyılın ilk yıllarında, İtalya’da eski Yunan ve Roma’dan kalan el yazmalarına giderek artan bir ilgi oluşmaya başladı.

adverb

Türkçe'si erken
Tür adverb
Örnek Cümle
Bitter experiences lived at early ages will definitely affect one's later life in some way.
Küçük yaşlarda yaşanmış acı deneyimler kişinin ileriki yaşamını mutlaka bir şekilde etkiler.