Facebook

Sözlük

early

adjective

Türkçe'si erken; ilk, başı
Tür adjective
Örnek Cümle
Most people might think that it is better to focus on making as much profits in the early stage of business but survival is much better for the long run.
Çoğu insan şirketin ilk aşamasında böylesi karlara odaklanmanın daha iyi olduğunu fakat ayakta kalmanın uzun vadede daha iyi olduğunu düşünebilir.

adverb

Türkçe'si erken
Tür adverb
Örnek Cümle
In the war between Vietnam and the United States ofAmerica, the most savage fighting occurred early in1968, during the Vietnamese New Year, known as Tet.
Vietnam ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşta en vahşi çarpışma, 1968 başlarında, Tet olarak bilinen Vietnam Yeni Yılı sırasında olmuştur.