Facebook

Sözlük

early

adjective

Türkçe'sierken; ilk,başı
Türadjective
Örnek Cümle
We all had to leave the party early because one of our friends was sick.
Bir arkadaşımızın hasta olması nedeniyle partiden erken ayrılmak zorundaydık.

adverb

Türkçe'sierken
Türadverb
Örnek Cümle
Marks on the teeth of our early ancestors might indicate that they often used their mouths as a sort of third hand to grip or cut things.
İlk atalarımızın dişlerinin üzerindeki izler, ağızlarını bir şeyleri tutmak veya kesmek için bir tür üçüncü el olarak sık sık kullandıklarına işaret edebilir.