Facebook

Sözlük

early

adjective

Türkçe'sierken; ilk,başı
Türadjective
Örnek Cümle
with the huge popularity of the early childhood education concept.

adverb

Türkçe'sierken
Türadverb
Örnek Cümle
In the early years of the fourteenth century, there began to develop in Italy an increasing interest in the manuscripts that had survived from ancient Greece and Rome.
On dördüncü yüzyılın ilk yıllarında, İtalya’da eski Yunan ve Roma’dan kalan el yazmalarına giderek artan bir ilgi oluşmaya başladı.