Facebook

Sözlük

earth

verb

Türkçe'si topraklamak,toprakla örtmek
Tür verb
Örnek Cümle
The internal structure of the earth can be investigated using shock waves caused by earthquakes or large explosions.
Yerkürenin iç yapısı, depremlerin ve ya büyük patlamalarının neden olduğu şok dalgalar kullanılarak araştırılabilir.

noun

Türkçe'si dünya; toprak, yer
Tür noun
Örnek Cümle
The great Wall of China, which was designed specifically as a defence against nomadic tribes, was built mainly of earth and stone.
Göçebe kabilelere karşı özellikle bir savunma olarak tasarlanmış olan Çin Seddi, esas olarak toprak ve taştan inşa edilmiştir.

Alternatif öneriler:

down-to-earthon earth