Facebook

Sözlük

earth

verb

Türkçe'si topraklamak,toprakla örtmek
Tür verb
Örnek Cümle
The great Wall of China, which was designed specifically as a defence against nomadic tribes, was built mainly of earth and stone.
Göçebe kabilelere karşı özellikle bir savunma olarak tasarlanmış olan Çin Seddi, esas olarak toprak ve taştan inşa edilmiştir.

noun

Türkçe'si dünya; toprak, yer
Tür noun
Örnek Cümle
Overall, the warming of the Earth has become a serious problem concerning scientists, citizens and of course policy-makers.
Kapsamlı olarak, dünyanın ısınması, bilim adamları, vatandaşları ve politikacıları ilgilendiren ciddi bir sorun olmuştur.

Alternatif öneriler:

down-to-earthon earth