Facebook

Sözlük

easily

adverb

Türkçe'sikolaylıkla
Türadverb
Örnek Cümle
Some people are able to adapt more easily to sudden changes in working conditions.
Bazı insanlar çalışma koşullarındaki ani değişimleredaha kolay uyum sağlayabilirler.