Facebook

Sözlük

easy

adjective

Türkçe'si kolay; rahat
Tür adjective
Örnek Cümle
It has high compressive strength and is easy to cast because it has high fluidity and relatively high fusibility.
Oldukça baskılı bir gücü vardır ve dökümü kolaydır, çünkü yüksek akışkanlığı ve görece yüksek erime gücü vardır.