Facebook

Sözlük

easy

adjective

Türkçe'si kolay; rahat
Tür adjective
Örnek Cümle
It would be easy to arrange additional courses for students from Sudan.
Sudanlı öğrenciler için ek kurslar düzenlemek kolay olurdu.