Facebook

Sözlük

economic growth

phrase

Türkçe'si iktisadi büyüme
Tür phrase
Örnek Cümle
the economic growth and development of society.
toplumun ekonomik büyüme ve gelişimi.

Alternatif öneriler:

economicgrowthpopulation growth