Facebook

Sözlük

economic growth

phrase

Türkçe'si iktisadi büyüme
Tür phrase

Alternatif öneriler:

economicgrowthpopulation growth