Facebook

Sözlük

economic growth

phrase

Türkçe'si iktisadi büyüme
Tür phrase
Örnek Cümle
Poor transportation facilities in the Himalayas have always acted as a barrier to the economic growth of the region.
Himalayalar'da kötü ulaşım imkanları, bölgenin ekonomik büyümesine her zaman bir engel oluşturmuştur

Alternatif öneriler:

economicgrowthpopulation growth