Facebook

Sözlük

economic growth

phrase

Türkçe'siiktisadi büyüme
Türphrase
Örnek Cümle
the economic growth and development of society.
toplumun ekonomik büyüme ve gelişimi.