Facebook

Sözlük

economic

adjective

Türkçe'si ekonomik,ticaretle ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
In Britain, after 1945, the maintenance of full employment was accepted by all political parties as the primary objective of economic policy.
1945’ten sonra İngiltere’de tam istihdamın sağlanması, tüm siyasi partilerce ekonomik politikanın birinci hedefi olarak kabul edilmiştir.