Facebook

Sözlük

economic

adjective

Türkçe'siekonomik,ticaretle ilgili
Türadjective
Örnek Cümle
The centre of gravity of Turkey's economic and commercial ties has started shifting to the West.
Türkiye'nin ekonomik ve ticari bağlarının ağırlık merkezi Batı'ya kaymaya başladı.