Facebook

Sözlük

economically

adverb

Türkçe'siekonomik açıdan
Türadverb
Örnek Cümle
The world has changed radically since 1987 – socially, economically and environmentally.
Dünya sosyal,ekonomik ve çevresel olarak 1987'den beri kökten değişmiştir.

Alternatif öneriler:

economicaluneconomically