Facebook

Sözlük

economics

noun

Türkçe'siekonomi
Türnoun
Örnek Cümle
It was not for nothing that economics was called 'the dismal science'.
Ekonomiye 'kasvetli bilim' denmesi boşuna değil.