Facebook

Sözlük

economist

noun

Türkçe'si iktisatçı
Tür noun
Örnek Cümle
Over the years, magazines like The Economist have spread the idea that financial growth means'development' and that this 'development' is good for the Third World.
Yıllar boyunca, The Economist gibi dergiler, mali büyümenin 'kalkınma' anlamına geldiğini ve bu kalkınmanın Üçüncü Dünya için yararlı olduğu düşüncesini yaydılar.