Facebook

Sözlük

ecosystem

noun

Türkçe'si ekosistem
Tür noun
Örnek Cümle
Losses of biodiversity may have small impacts on an ecosystem in the short term.
Biyoçeşitlilik kayıpları, kısa vadede bir ekosistem üzerinde küçük etkisi olabilir.