Facebook

Sözlük

ecosystem

noun

Türkçe'si ekosistem
Tür noun
Örnek Cümle
An ecosystem includes all the ways in which they interact with each other, plus all of the living things in an area.
Ekosistem, bölgedeki tüm canlılara ek olarak onların birbirleriyle etkileşim yollarını da içerir.