Facebook

Sözlük

edge

noun

Türkçe'si kenar, eşik; avantaj
Tür noun
Örnek Cümle
The cottage at the edge of the village belongs to a friend of mine.
Köyün kenarındaki kulübe bir arkadaşıma aittir.