Facebook

Sözlük

educated

adjective

Türkçe'sieğitimli
Türadjective
Örnek Cümle
Education is very essential as it help students to become an accountable, educated and wise people.
Eğitim, öğrencilere sorumlu, eğitimli ve akıllı insanlar olmalarına yardımcı olduğu için çok gereklidir.