Facebook

Sözlük

educated

adjective

Türkçe'si eğitimli
Tür adjective
Örnek Cümle
Turkish children are being educated by Turkish teachers in Germany.
Almanya'da Türk çocukları Türk öğretmenlerce eğitilmektedir.

Alternatif öneriler:

self-educatedwell-educated