Facebook

Sözlük

education

noun

Türkçe'si eğitim
Tür noun
Örnek Cümle
As a matter of fact one of the most important aims of education must be to produce individuals who can think and act independently.
Aslında, eğitimin önemli hedeflerinden biri özgürce düşünebilen ve davranabilen bireyler yetiştirmek olmalıdır.