Facebook

Sözlük

education

noun

Türkçe'si eğitim
Tür noun
Örnek Cümle
The decision as regards the education brought about serious disturbance in all the country's main cities.
Eğitimle ilgili karar ülkenin tüm ana şehirlerinde ciddi karışıklığa sebep oldu.