Facebook

Sözlük

education

noun

Türkçe'si eğitim
Tür noun
Örnek Cümle
The education industry has been revolutionizing rapidly with the changing time.
Eğitim endüstrisi değişen zamanla hızlı bir şekilde değişmektedir.