Facebook

Sözlük

educational

adjective

Türkçe'si eğitimsel
Tür adjective
Örnek Cümle
Having the appropriate educational qualifications is required for a job profile.
Uygun eğitim niteliklerine sahip olmak, iyi bir iş profili için gereklidir.