Facebook

Sözlük

educational

adjective

Türkçe'si eğitimsel
Tür adjective
Örnek Cümle
Likewise, you can’t build a system of values in the current educational climate.
Aynı biçimde, şu anki eğitim ortamında değerler sistemini inşa edemezsiniz.