Facebook

Sözlük

educational

adjective

Türkçe'si eğitimsel
Tür adjective
Örnek Cümle
Television can be an educational tool if used wisely and supervised by parents.
Televizyon akıllıca kullanılırsa ve ebeveynler tarafından denetlenirse eğitimsel bir araç olabilir.