Facebook

Sözlük

educational

adjective

Türkçe'si eğitimsel
Tür adjective
Örnek Cümle
It is often observed that most people give up on their educational ambitions because of limitations of distance, professional responsibilities and family responsibilities.
Uzaklık, profesyonel ve aile sorumluluğunun kısıtlılığından dolayı birçok insanın eğitim hırslarından vazgeçtikleri çoğu zaman gözlenmektedir.