Facebook

Sözlük

effect

noun

Türkçe'si etki
Tür noun
Örnek Cümle
…the effect of overuse of antibiotics in animal treatment…
hayvan tedavisinde antbiyotiklerin aşırı kullanımının etkisi