Facebook

Sözlük

effect

noun

Türkçe'sietki
Türnoun
Örnek Cümle
Most critics maintain that the effect of Freud upon literature has been no greater than the effect of literature on Freud.
Çoğu eleştirmen, Freud’un edebiyat üzerindeki etkisinin, edebiyatın Freud üzerindeki etkisinden daha büyük olmadığı görüşündedir.