Facebook

Sözlük

effective

adjective

Türkçe'sietkili
Türadjective
Örnek Cümle
Recent research has shown that we need more effective methods of production.
Son araştırmalar daha etkili üretim yöntemlerine ihtiyaç duyduğumuzu göstermiştir.