Facebook

Sözlük

effective

adjective

Türkçe'si etkili
Tür adjective
Örnek Cümle
The demand for effective translation and enthusiasm for knowledge sharing is continually increasing.
Bilgi paylaşımında etkili bir aktarım ve ilgi sürekli olarak artmaktadır.