Facebook

Sözlük

effective

adjective

Türkçe'si etkili
Tür adjective
Örnek Cümle
New research has revealed why the efforts to create an effective vaccine for malaria have so far failed.
Yeni araştırma, sıtma için etkili bir aşı bulunması çabalarının neden bugüne kadar başarısız olduğunu ortaya koymuştur.