Facebook

Sözlük

effectively

adverb

Türkçe'si etkili bir şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Many school systems have been unable to effectively improve student performance.
Birçok okul sistemi, öğrenci performansını etkili bir şekilde geliştiremedi.

Alternatif öneriler:

cost-effectiveeffective