Facebook

Sözlük

effectively

adverb

Türkçe'si etkili bir şekilde
Tür adverb
Örnek Cümle
Medical professionals need to know which drugs were taken in order to effectively treat drug overdoses.
Tıbbi profesyoneller aşırı doz ilacı etkili olarak tedavi etmek için hangi ilaçların alındığını bilmek zorundadır.

Alternatif öneriler:

cost-effectiveeffective