Facebook

Sözlük

efficient

adjective

Türkçe'siverimli,etkili
Türadjective
Örnek Cümle
The most efficient way to transport crude oil across land is pipelines.
Ham petrolü karada taşımanın en etkin yolu boru hattıdır.