Facebook

Sözlük

efficient

adjective

Türkçe'si verimli,etkili
Tür adjective
Örnek Cümle
Natural gas is cheaper and more efficient in many ways than alternative fuels.
Doğal gaz birçok bakımdan alternatif yakıtlardan daha ucuz ve verimlidir.