Facebook

Sözlük

efficient

adjective

Türkçe'si verimli,etkili
Tür adjective
Örnek Cümle
Dentures, even when they fit properly, are not as efficient as natural teeth, and insufficient chewing can cause choking.
Takma dişler, iyi oturmuş olsa bile, doğal dişler kadar etkili değildir ve yetersiz çiğneme boğulmaya neden olabilir.