Facebook

Sözlük

either

adverb

Türkçe'si -de, -da
Tür adverb
Örnek Cümle
You either pay everyone the same rate or pay people more for doing boring work.
Ya herkese aynı ücreti ödersiniz ya da sıkıcı iş yapan kimselere daha çok ödeme yaparsınız.

quantifier

Türkçe'si (iki şeyden) herhangi biri
Tür quantifier
Örnek Cümle
The treasury must either pay the principal sum out of the current budget surplus or borrow new funds to retire old debt.
Hazine anaparayı ya mevcut bütçe fazlasından ödemek ya da eski borcu ertelemek için yeni borç aramak zorundadır.