Facebook

Sözlük

either

pronoun

Türkçe'siikisinden biri
Türpronoun
Örnek Cümle
Many branches of applied science are practical extension of either purely theoretical or experimental work.
Uygulamalı bilimin birçok dalları ya tümüyle kuramsal ya da deneysel çalışmanın pratik uzantılarıdır.

adverb

Türkçe'si-de, -da
Türadverb
Örnek Cümle
He either walks two kilometres or runs one kilometre before breakfast every morning.
Her sabah kahvaltıdan sonra ya iki kilometre yürüyor ya da bir kilometre koşuyor.

determiner

Türkçe'siya ya da
Türdeterminer
Örnek Cümle
Pain is not an inevitable consequence of cancer, but most people with cancer experience pain either as a result of the progression of the disease or due to the various treatments for cancer.
Ağrı kanserin kaçınılmaz bir sonucu değildir; fakat, kanserli pek çok kişi hastalığın ilerlemesinin bir sonucu olarak veya çeşitli kanser tedavileri yüzünden ağrı çeker.