Facebook

Sözlük

either

adverb

Türkçe'si -de, -da
Tür adverb
Örnek Cümle
Many branches of applied science are practical extension of either purely theoretical or experimental work.
Uygulamalı bilimin birçok dalları ya tümüyle kuramsal ya da deneysel çalışmanın pratik uzantılarıdır.

quantifier

Türkçe'si (iki şeyden) herhangi biri
Tür quantifier
Örnek Cümle
They expected either devaluation or revaluation.
Paranın ya değer kaybedeceğini ya da değer kazanacağını umuyorlardı.