Facebook

Sözlük

elaborate

adjective

Türkçe'siayrıntılı,karmaşık
Türadjective

verb

Türkçe'siayrıntıya inmek
Türverb

Alternatif öneriler:

elaboratelyelaboration