Facebook

Sözlük

electricity

noun

Türkçe'si elektrik
Tür noun
Örnek Cümle
Ten years ago there was not enough electricity available in the region to support the extraordinary growth we have experienced over the last two years.
On yıl önce, bölgede son iki yılda yaşadığımız olağanüstü büyümeyi destekleyecek yeterli elektrik mevcut değildi.

Alternatif öneriler:

electre-elect