Facebook

Sözlük

electromagnetic

adjective

Türkçe'si elektromanyetik
Tür adjective
Örnek Cümle
It may consist of electromagnetic waves or bits of atoms moving at high speeds, which can damage living cells.
Canlı hücreleri harap edebilen elektromanyetik dalga­lardan ve yüksek hızla hareket eden atom parçacıklarından oluşabilir.

Alternatif öneriler:

electre-elect