Facebook

Sözlük

electron

noun

Türkçe'si elektron
Tür noun
Örnek Cümle
These techaniques are largely sophisticated methods of light microscopy but recently the electron microscope has been added to the tools of research.
Bu teknikler ışık mikroskopisinin oldukça gelişmiş yöntemleridir, ancak son zamanlarda araştırma araçlarına elektron mikroskobu eklenmiştir.

Alternatif öneriler:

electre-elect