Facebook

Sözlük

electronic

adjective

Türkçe'si elektronik
Tür adjective
Örnek Cümle
The computer age is producing robot -machines which are directed by electronic brains and replace human labour in industrial operations.
Bilgisayar çağı, elektronik beyinler tarafından yönlendirilen ve endüstriyel işlemlerde insan gücünün yerini alan robot makineler üretmektedir.

Alternatif öneriler:

electre-elect