Facebook

Sözlük

element

noun

Türkçe'sielement; unsur
Türnoun
Örnek Cümle
When too many trees are cut or destroyed, a very important element is taken from nature.
Çok fazla ağaç kesildiğinde yada zarar verildiğinde, doğadan çok önemli bir unsur alınır.

Alternatif öneriler:

elementalelementary