Facebook

Sözlük

element

noun

Türkçe'si element; unsur
Tür noun
Örnek Cümle
What we really expect to find in a work of art is a certain personal element and a distinctive sensibility.
Gerçekten bir sanat eserinde bulmayı umduğumuz şey, belirli bir kişisel öge ve belirgin bir duyarlılıktır.