Facebook

Sözlük

eligible

adjective

Türkçe'siuygun
Türadjective
Örnek Cümle
In the Ottoman Empire, whatever a man’s race or birthplace might have been, he was always considered eligible for government service provided that he absolutely conformed to the principles of the Empire.
Osmanlı İmparatorluğu’nda kişi, ırk veya doğum yeri ne olursa olsun, imparatorluğun ilkelerine mutlak olarak uyması koşuluyla devlet hizmetine her zaman uygun görülürdü.

Alternatif öneriler:

eligibilityineligible