Facebook

Sözlük

eliminate

verb

Türkçe'siortadan kaldırmak
Türverb
Örnek Cümle
They reduced air pollution but could not eliminate it.
Hava kirliliğini azalttılar ama tamamen yok edemediler.

Alternatif öneriler:

eliminationpreliminary