Facebook

Sözlük

elliptical

adjective

Türkçe'si eliptik,oval
Tür adjective
Örnek Cümle
Pluto, which was discovered in 1930, has an orbit which is much more elliptical than the other planetary orbits.
1930’da keşfedilen Plüton, diğer gezegen yörüngelerinden çok daha oval olan bir yörüngeye sahiptir.