Facebook

Sözlük

else

adverb

Türkçe'sidaha,başka
Türadverb
Örnek Cümle
We must be there by six, or else we'll miss the beginning.
Altıya kadar orada olmalıyız, aksi takdirde başlangıcı kaçıracağız.

Alternatif öneriler:

elsewhereor else