Facebook

Sözlük

embargo

noun

Türkçe'si ambargo
Tür noun
Örnek Cümle
In February 1994, the US lifted its trade embargo on Vietnam, which had been in place since it entered the war.
ABD, Şubat 1994‘te, savaşa girdiğinden beri Vietna müzerinde uygulamış olduğu ticaret ablukasını kaldırmıştır