Facebook

Sözlük

embarrassed

adjective

Türkçe'siutanmış,çekingen
Türadjective