Facebook

Sözlük

embryo

noun

Türkçe'siembriyo
Türnoun
Örnek Cümle
A developing embryo can be affected by a disease of the mother.
Gelişmekte olan embriyo, annenin hastalığından etkilenebilir.

Alternatif öneriler:

embryologicembryologyembryonic