Facebook

Sözlük

emotional

adjective

Türkçe'si duygusal,hissi
Tür adjective
Örnek Cümle
We value all the arts because they enrich and diversify our emotional life.
Tüm sanatlara değer veririz çünkü duygu yaşamımızı zenginleştirir ve çeşitlendirirler.