Facebook

Sözlük

emotional

adjective

Türkçe'si duygusal,hissi
Tür adjective
Örnek Cümle
Some political scientists have argued that the family, in which deep emotional relationships exist betweenmembers, is like a political system in miniature.
Bazı siyaset bilimciler, üyeleri arasında derin duygusal ilişkilerin var olduğu ailenin, ufak çapta siyasal bir sistem gibi olduğunu ileri sürmüşlerdir.