Facebook

Sözlük

emphasis

noun

Türkçe'si vurgu,önem
Tür noun
Örnek Cümle
The Prime Minister still puts great emphasis on the need to deal effectively with inflation.
Başbakan, hâlâ enflasyonla etkili bir şekilde mücadele gereğine büyük önem vermektedir.