Facebook

Sözlük

employer

noun

Türkçe'si işveren
Tür noun
Örnek Cümle
Resume has always been a source of reference for employer to judge capabilities of applicants.
Öz geçmiş genellikle iş verenin, başvuranların yeteneklerini değerlendirmek için bir referans kaynaktır.