Facebook

Sözlük

enable

verb

Türkçe'siolanak tanımak
Türverb
Örnek Cümle
Plants living in very dry conditions have developed a number of special anatomical mechanisms that enable them to survive.
Çok kuru koşullarda yaşayan bitkiler, hayatta kalmalarını sağlayan birtakım özel anatomik mekanizmalar geliştirmiştir.