Facebook

Sözlük

end

verb

Türkçe'sisona ermek,bitmek
Türverb
Örnek Cümle
Of all the great changes in the history of the world, none has been more dramatic and more rapid than the end of colonialism.
Dünya tarihindeki tüm büyük değişimlerden hiçbiri, sömürgeciliğin sona ermesinden daha çarpıcı ve daha hızlı olmamıştır.

noun

Türkçe'sison
Türnoun
Örnek Cümle
With the Versailles Treaty, signed in 1919 to end the First World War, Germany was forced to cede Alsace-Lorraine to France, and her colonies were shared out among the Allies.
Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdirmek üzere 1919’da imzalanan Versailles Antlaşması ile, Almanya Alsace-Lorraine’i Fransa’ya terk etmek zorunda bırakıldı ve sömürgeleri Müttefikler arasında paylaşıldı.