Facebook

Sözlük

end

verb

Türkçe'si sona ermek, bitmek
Tür verb
Örnek Cümle
Like President Carter before him, Reagan discovered by the end of his first year as President that eliminating or even substantially reducing the budget deficit was exceedingly difficult.
Kendinden önceki başkan Carter gibi, bütçe açığını ortadan kaldırmanın, hatta önemli ölçüde azaltmanın bile çok zor olduğunu başkanlığının ilk yılının sonunda anladı.

noun

Türkçe'si son
Tür noun
Örnek Cümle
Romeo and Juliet was written at the end of the sixteenth century.
Romeo ve Juliet on altıncı yüzyılın sonunda yazıldı.