Facebook

Sözlük

end

verb

Türkçe'sisona ermek,bitmek
Türverb
Örnek Cümle
At the end of World War I the great powers felt that international relations should be conducted solely on the basis of justice.
I. Dünya Savaşı sonunda, büyük güçler uluslararası ilişkilerin sadece adalet temeli üzerinde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorlardı.

noun

Türkçe'sison
Türnoun
Örnek Cümle
At the end of World War I the great powers felt that international relations should be conducted solely on the basis of justice.
I. Dünya Savaşı sonunda, büyük güçler uluslararası ilişkilerin sadece adalet temeli üzerinde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorlardı.