Facebook

Sözlük

end

verb

Türkçe'si sona ermek, bitmek
Tür verb
Örnek Cümle
By the end of this year, all ten countries waiting to join the EU next year, will have voted on the accession treaty which they signed in April.
Gelecek yıl AB'ye katılmayı bekleyen on ülkenin hepsi, bu yıl sonuna kadar, Nisan'da imzalamış oldukları katılım antlaşmasını oylamış olacaklardır.

noun

Türkçe'si son
Tür noun
Örnek Cümle
The detective novel is a form of writing, which became very popular towards the end of the 19th century, particularly through the Sherlock Holmes stories.
Polisiye roman, 19. yüzyılın sonuna doğru, özellikle Sherlock Holmes hikâyeleriyle çok yaygınlık kazanan bir yazın biçimidir.