Facebook

Sözlük

endanger

verb

Türkçe'sitehlikeye atmak
Türverb

Alternatif öneriler:

endangeredendangerment