Facebook

Sözlük

enduring

adjective

Türkçe'si dayanıklı,kalıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
Human beings first built enduring buildings not to live in but to worship their gods in.
İnsanlar dayanıklı binaları ilk kez, içinde oturmak için değil, tanrılarına tapınmak için yapmışlardır.