Facebook

Sözlük

enhance

verb

Türkçe'sigeliştirmek, arttırmak
Türverb
Örnek Cümle
Team building events are designed to enhance a particular skill base in a way that's fun and engaging.
Ekip kurma organizasyonları, eğlenceli ve merak uyandıran bir yönteme dayalı belli bir beceriyi geliştirmek için tasarlanmaktadır.

Alternatif öneriler:

enhancedenhancementenhancer