Facebook

Sözlük

enough

adverb

Türkçe'siyeterli, yeterince
Türadverb
Örnek Cümle
The atomic power station will produce enough energy for three large cities.
Atom gücüyle çalışan istasyon üç büyük kente yetecek kadar enerji üretecek.

quantifier

Türkçe'siyeterli,yeterince
Türquantifier
Örnek Cümle
It is impossible for the government to generate enough jobs annually to meet the employment requirements.
Istihdam gerekliliklerini karşılamak için yıllık yeterli iş üretmek hükümet için imkansızdır.