Facebook

Sözlük

enough

adverb

Türkçe'si yeterli, yeterince
Tür adverb
Örnek Cümle
In order to produce enough crops to reach production targets, the cultivated area is increasing rapidly.
Üretim hedeflerine ulaşmak için yeterli ürün üretmek amacıyla ekilen alan hızla artıyor.

quantifier

Türkçe'si yeterli, yeterince
Tür quantifier
Örnek Cümle
Borrowing by the treasury takes place when current revenue receipts are inadequate to maintain a treasury cash balance and not large enough to meet current payments.
Hazine yoluyla borç alma, mevcut gelir getirisi hazinenin nakit dengesinin sürdürmede yetersiz olduğu ve mevcut ödemeleri karşılayamayacak kadar büyük olmadığı zaman ortaya çıkar.