Facebook

Sözlük

enough

adjective

Türkçe'siyeterli
Türadjective
Örnek Cümle
There will be enough food for everybody.
Herkes için yeteri kadar yiyecek bulunacak.

adverb

Türkçe'siyeterli
Türadverb
Örnek Cümle
The old man died because he had not been able to spend enough on food.
Yaşlı adam, yiyeceğe yeterince para harcayamadığından öldü.

determiner

Türkçe'siyeteri kadar
Türdeterminer
Örnek Cümle
He is not good enough for me to marry.
Benim evleneceğim kadar iyi birisi değil.