Facebook

Sözlük

ensure

verb

Türkçe'si garanti altına almak
Tür verb
Örnek Cümle
Some of the strategies for reducing the energy demands of computers are similar to measures taken to ensure the fuel economy of automobiles.
Bilgisayarların enerji ihtiyacını azaltmaya yönelik stratejilerin bazıları, otomobillerde yakıt tasarrufunu sağlamak için alınan önlemlere benzemektedir.