Facebook

Sözlük

enthusiasm

noun

Türkçe'si heves,coşku
Tür noun
Örnek Cümle
As television coverage of the Olympics grew, so did public enthusiasm for gymnastics.
Olimpiyatların televizyonda gösterimi arttıkça, halkın jimnastiğe olan ilgisi de arttı.